Wie betaalt de gezondheidszorg?

De kranten en andere media staan vol kritiek over de forse premiestijgingen van de basisverzekering. De ouderenzorg krijgt te weinig geld. Dat geldt ook voor de jeugdzorg. De gemeenten houden meer dan 1 miljard euro over op de WMO en Jeugdzorg. De politiek legt de schuld bij de zorgverzekeraars en gemeenten neer. Er gaan in Den Haag al geluiden rond om het verplichte eigen risico af te schaffen. De socialistische Partij, gesteund door een grote vakbond en diverse individuele zorgverleners, heeft het al over het nationaliseren van de zorgverzekeringen, het Nationale Zorgfonds. Daarmee zouden de kosten voor de gezondheidszorg gaan dalen en zou het goedkoper worden voor de burger.

Wat mij opvalt, is dat er veel gewezen wordt naar “ze”. Met “ze” wordt veelal de overheid, de gemeenten en maar zeker ook de zorgverzekeraars bedoeld. Ze hebben het duurder gemaakt, ze leggen teveel kosten bij de burger respectievelijk de verzekerde neer. De financiering van de zorg wordt onbetaalbaar. Enzovoort.

Misschien heb ik het volstrekt bij het verkeerde eind. Maar stijgen de kosten niet omdat wij als Nederlanders steeds meer een beroep op zorgverlening doen? Er steeds meer mogelijkheden komen om ziekten te bestrijden? Het aantal Nederlanders dat lijdt aan obesitas en diabetes ieder jaar fors stijgt?

Wij willen gezondheid en dat moeten “ze” maar leveren. Wij hebben daar toch recht op? In dit geval wordt met “ze” de zorgaanbieders bedoeld zoals artsen, apothekers, ziekenhuizen. Hoe zat het ook al weer met onze plichten? Hoeveel inspanningen verrichten wij met zijn allen om onnodige ziektes te voorkomen? En de kosten van deze zorg? Die moeten de andere “ze”-overheid en zorgverzekeraars – maar betalen.

Misschien heb ik vroeger op school niet goed opgelet. Alles wat de overheid en zorgverzekeraars betalen komt uit een centrale pot van de overheid en uit de kas van de verzekeraars. De pot van de overheid – de schatkist – wordt uitsluitend gevuld door onszelf, de Nederlanders. Dat gaat via belastingen, premies, btw, accijns op brandstof/drank/tabak, bpm, WOZ, et cetera. Hetzelfde geld voor de kas van de zorgverzekeraars. Wij betalen premies en al dan niet verplichte eigen bijdrages.

Ik kan niet dan anders vaststellen dat wij met zijn allen alle kosten betalen. Niemand anders.

Als wij, – en dan bedoel ik echt wij -, minder willen gaan betalen voor de gezondheidszorg dan rest er nog slechts één mogelijkheid. Dan moeten de zorgkosten naar beneden. Dat moet kan op twee manieren. Enerzijds moet iedereen zich afvragen of hij/zij wel er alles aan doet om zijn gezondheid zelf op peil te houden en onnodige zorgconsumptie te vermijden. Anderzijds moet iedereen zich afvragen of je een bepaalde prijs voor zorg wel wilt betalen. De inkomens van artsen, bestuurders, medewerkers behoren echt niet tot de laagste in Nederland. De huisvesting is echt niet eenvoudig. Kijk maar eens naar de nieuwe gebouwen en de uitstraling. De vele congressen, onderzoeken, subsidies, innovaties kosten handen vol geld.

Zo kan ik nog wel even ongenuanceerd doorgaan. Maar ik weet ook wel dat het allemaal niet zo simpel ligt.

Rob Adolfsen

[Bijgewerkt: 30-11-2016]