Klantvriendelijkheid belangrijk?

Als u nare ervaringen hebt met de klantgerichte en klantvriendelijke benadering van uw huidige zorgverzekeraar, dan kan dat een goede reden zijn om over te stappen. Bedenk dan wel dat de vier grootste zorgverzekeraars bijna altijd lager scoren in klantvriendelijkheid dan de vijf kleinere verzekeraars. Soms echter scoren labels van grote zorgverzekeraars best hoog op klantvriendelijkheid.

De vier grote zorgverzekeraars zijn:

 1. Achmea
 2. CZ
 3. VGZ
 4. Menzis

De vijf kleinere zorgverzekeraars zijn:

 1. DSW zorgverzekeraar
 2. Zorg en Zekerheid
 3. ASR
 4. ONVZ
 5. ENO

Via google is te achterhalen of de verzekeraar en/of label van uw voorkeur goed scoort op klantgerichtheid en -vriendelijkheid. Bij recensies moet u zich realiseren dat hier naar verhouding meer negatieve belevingen dan positieve ervaringen vermeld worden. Ondermeer de volgende verzekeraars en labels scoren al jaren achtereen hoog op het punt van klantvriendelijkheid.

 • Prolife (label Achmea)
 • DSW zorgverzekeraar
 • ONVZ
 • OZF (label Achmea)
 • PNO (label ONVZ)
 • FBTO (label Achmea)