Spelregels

Wij hebben een aantal spelregels opgesteld met betrekking tot informatie die op deze website beschikbaar is. Als u ze leest zult u zien dat het geen regels met beperkingen zijn, maar gewoon een opsomming van zaken die logisch zijn.

  • Alle informatie van deze website mag vrijuit gebruikt worden.
  • Wij stellen het op prijs als u de bron vermeldt indien u deze informatie met andere deelt. Dit is zeker geen voorwaarde.
  • Wij hanteren het principe van “There is a right-to-copy instead of copyright”. In goed Nederlands: “U heeft het recht om de informatie te gebruiken, nergens rusten (auteurs)rechten op”.
  • Toch nog een kleine beperking; Indien wij verwijzen naar informatie op andere websites of in andere media, dan gelden de regels zoals daar staan aan gegeven.