De premiestijging voor 2018 viel mee, wat gaat de premie voor 2019 doen?

Afgelopen zomer kwamen er verontrustende geluiden van de Haagse ambtenaren. De zorgpremie voor 2019 zou ruim € 10 per maand gaan stijgen. Inmiddels is de eerste premie bekend. DSW heeft traditiegetrouw op de 4e dindag van september de nieuw premie voor 2019 bekend gemaakt: € 112 per maand. Dat is een stijging van € 4,50 ten opzichte van de premie van dit jaar. Verwacht wordt dat de andere zorgverzekeraars in dezelfde orde grootte de premie zullen laten stijgen.  daar zullen we weer op moeten wachten tot eind oktober of begin november. Uiterlijk 12 november 2018 moeten alle zorgverzekeraars hun premie voor 2019 bekend hebben gemaakt.

Redenen voor de premiestijging zijn

Duurder worden van de zorg

De premie zal minstens stijgen met de inflatie over 2018. Economische gezien gaat het Nederland weer beter. Dat zie je aan de stijgingen van de salarissen in de diverse CAO’s. Het nadeel van deze stijgingen is dat daarmee de inflatie ook weer aangewakkerd wordt. Hoe hoog dit percentage voor 2018 zal zijn is nog niet te zeggen. Wel is duidelijk dat de kosten van de zorg minstens met het inflatiepercentage zullen stijgen. Iedere procent inflatie betekent automatisch een premiestijging van ruim € 13 per jaar, dus € 1,10 per maand. Verwacht wordt dat de inflatie voor 2018 op ongeveer 2,5% uitkomt. Dit betekent dus bijna € 3 per maand

Overheveling AWBZ naar de basisverzekering

Per 1 januari 2015 is een deel van de zorgkosten – die tot dat moment onder de AWBZ vergoed werden – ondergebracht in de basisverzekering. Dit zou hebben geleidt tot een premiestijging van € 100 euro per jaar. Dit zou teveel zijn om in één keer te doen. De regering heeft daarom besloten om dit in stapjes van € 20 te doen. Dus vijf jaar lang stijgt hierdoor de premie met ruim € 1,50 per maand.

Einde in zicht van premiesubsidie vanuit vermogens zorgverzekeraar

Steeds meer zorgverzekeraars geven aan dat het einde nadert van het subsidiëren van hun premies. De laatste jaren werden de premies kunstmatig laag gehouden door overtollig eigen vermogen in te zetten. De Nederlandsche Bank heeft bepaalde verwachtingen over het aan te houden vermogen wat neerkomt op 1,5 à 2 keer het minimaal vereiste vermogen vanuit EU-regels. Op dit moment wordt nog ongeveer € 60 tot € 80 per jaar gesubsidieerd door de zorgverzekeraars. Dit kan echter per zorgverzekeraar verschillen. Voorlopig kan verwacht worden dat aan deze subsidie in 2019 verder verminderd zal worden. Hierdoor kan de maandpremie stijgen. Hoeveel, dat verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij de ene verzekeraar is het vermogen nog groot genoeg. Bij een enkeling zal dit maximaal € 5 per maand betekenen

Kortom; voor 2019 wordt op dit moment een stijging van € 5,00 tot €10  per maand verwacht. De meeste zorgverzekeraars zullen het beperken tot circa € 5 per maand

Wij zullen periodiek onze verwachtingen over een acceptabele premie bijstellen. Wij doen dit op basis van de kennis en inschattingen die wij op dat moment hebben. In het onderstaande schema worden de premies per type zorgpolis weergegeven op een niveau dat zorgaspect.nl als reëel beschouwt. Ter vergelijk hebben we ook onze tabel met acceptabele premies voor 2018 er naast gezet.

[Bijgewerkt: 26-09-2018]