De premiestijging voor 2018 viel mee, wat gaat de premie voor 2019 doen?

In tegenstelling tot de verwachtingen van De Haag is de premie voor 2018 maar beperkt gestegen. Het ministerie van VWS had een stijging van de premie met circa € 80 per jaar veracht. In de praktijk is een enkele verzekeraar zelfs goedkoper dan in 2017 en zijn andere verzekeraars met slechts een paar tientjes per jaar gestegen.

Het is een beetje koffiedik kijken om nu al iets te zeggen over de premiestijgingen voor 2019. Toch kan al op enkele zaken gewezen worden:

Duurder worden van de zorg

De premie zal minstens stijgen met de inflatie over 2018. Economische gezien gaat het Nederland weer beter. dat zie je aan de stijgingen van de salarissen in de diverse CAO’s. Het nadeel van deze stijgingen is dat daarmee de inflatie ook weer aangewakkerd wordt. Hoe hoog dit percentage voor 2018 zal zijn is nog niet te zeggen. Wel is duidelijk dat de kosten van de zorg minstens met het inflatiepercentage zullen stijgen. Ieder % inflatie betekent automatisch een premiestijging van ruim € 13 per jaar, dus € 1,10 per maand.

Overheveling AWBZ naar de basisverzekering

Per 1 januari 2015 is een deel van de zorgkosten – die tot dat moment onder de AWBZ vergoed werden – ondergebracht in de basisverzekering. Dit zou hebben geleidt tot een premiestijging van € 100 euro per jaar. Dit zou teveel zijn om in één keer te doen. De regering heeft daarom besloten om dit in stapjes van € 20 te doen. Dus vijf jaar lang stijgt hierdoor de premie met ruim € 1,50 per maand.

Einde in zicht van premiesubsidie vanuit vermogens zorgverzekeraar

Steeds meer zorgverzekeraars geven aan dat het einde nadert van het subsidiëren van hun premies. De laatste jaren werden de premies kunstmatig laag gehouden door overtollig eigen vermogen in te zetten. De Nederlandsche Bank heeft bepaalde verwachtingen over het aan te houden vermogen wat neerkomt op 1,5 à 2 keer het minimaal vereiste vermogen vanuit EU-regels. Op dit moment wordt nog ongeveer € 60 tot € 80 per jaar gesubsidieerd door de zorgverzekeraars. Dit kan echter per zorgverzekeraar verschillen. Voorlopig kan verwacht worden dat aan deze subsidie in 2019 verder verminderd zal worden. Hierdoor zal de maandpremie ongeveer € 5 stijgen.

Kortom; voor 2019 wordt op dit moment een stijging van minimaal € 7,00 per maand verwacht.

Wij zullen periodiek onze verwachtingen over een acceptabele premie bijstellen. Wij doen dit op basis van de kennis en inschattingen die wij op dat moment hebben. In het onderstaande schema worden de premies per type zorgpolis weergegeven op een niveau dat zorgaspect.nl als reëel beschouwt. Ter vergelijk hebben we ook onze tabel met acceptabele premies voor 2018 er naast gezet.

[Bijgewerkt: 28-11-2017]