Waarom bemoeit de overheid zich met de financiering van de gezondheidszorg?

De Nederlandse overheid is door onszelf ingesteld via democratische verkiezingen. Tot de kerntaken van de overheid behoren:

  • Onderwijs (scholen)
  • Veiligheid (leger, politie)
  • Voedsel (veiligheid van het voedsel)
  • Wonen (huizen, wegen, energie)
  • Gezondheid (zorginstellingen, behandelaars, verpleging, verzorging)
  • Welvaart (pensioen, sociaal stelsel)

In totaal geven wij via de overheid € 250 miljard euro uit aan deze kerntaken. Dit geld betalen wij via allerlei soorten belastingen en premies. Alle Nederlanders en bedrijven bij elkaar verdienen ongeveer 630 miljard euro. Daarvan gaat dus bijna 40% (40% van 630 miljard is 250 miljard) in een centrale overheidspot. De gezondheidszorg kost ruim 70 miljard euro. Dat is ruim een derde van deze centrale pot. Vanuit de kosten bezien is de gezondheidszorg dus de allergrootste kerntaak

De overheid heeft ook onze welvaart als één van de kerntaken. Deze hoogte van de welvaart hangt echter nauw samen met de gezondheidstoestand van de bevolking. Des te gezonder de bevolking, des te meer kan Nederland produceren en bijdragen aan de economie om financiële middelen te generen.

Vanwege de hoge kosten en de invloed op de het nationale inkomen kan de overheid – lees: de Nederlandse bevolking – zich niet veroorloven om de gezondheidszorg aan pure marktwerking over te laten. Dit verklaart deels de lopende discussies over marktwerking in de gezondheidszorg.