Wat kost de gezondheidszorg en hoe wordt dat betaald?

De gezondheidszorg voor Nederlanders van 18 jaar en ouder kost ongeveer 43 miljard euro per jaar. Dit betreft de kosten die onder de basisverzekering vallen. Dit geld wordt opgebracht door ruim 13,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder via de premiebetalingen, het verplicht eigen risico en bijdragen van werkgevers/uitkeringsinstanties. De  kosten worden opgebracht door:

  • 17 miljard euro aan premieopbrengsten, die verzekerden betalen aan zorgverzekeraars
  • 21,5 miljard euro wordt door werkgevers en uitkeringsinstanties (waaronder pensioenfondsen) betaald
  • 4,5 miljard euro door verzekerden via het verplicht eigen risico en eigen bijdragen (onder meer op kraamzorg en hoortoestellen),

De zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar komen voor rekening van de overheid. Dit is een bedrag van ruim 2,5 miljard euro en wordt betaald vanuit ontvangen belastingen.

De kosten voor de zorg, die onder de aanvullende verzekering vallen, bedraagt nog eens 3,5 miljard euro. Deze kosten komen volledig voor rekening van de verzekerden, die een aanvullende verzekering hebben.

Hoe er ook tegen de financiering van de zorg aangekeken kan worden, uiteindelijk betalen u en ik (wij met zijn allen) deze bedragen. Niemand anders. De belastingen worden immers ook door ons allen opgebracht. Daarnaast worden de betalingen door werkgevers en uitkeringsinstanties per slot van rekening doorberekend in prijzen van producten en te betalen (pensioen)premies.

Schematische weergave van de geldstromen voor de basisverzekering:

geldstromen-jpg2

[bijgewerkt: 10-12-2016]