Waarom kan ik niet op ieder moment overstappen van verzekering?

 

Zorgverzekeringen kennen een looptijd van één jaar. Langer is niet toegestaan. In tegenstelling tot andere soorten verzekeringen kent de zorgverzekering maar één ingangsdatum, te weten 1 januari. Dit komt omdat zorgverzekeraars contracten moeten sluiten met zorginstellingen en zorgverleners. Al deze partijen werken met boekhoudkundige jaren die gelijk zijn aan een kalender jaar. Deze boekhoudkundige jaren lopen dus van 1 januari tot en met 31 december.

Voor alle betrokken geeft het minder administratieve rompslomp als slechts met één duidelijke afgebakende periode gewerkt wordt. De overheid heeft dit onderkend en wil de administratieve inspanningen tot een minimum beperken. De ingangsdatum van een zorgverzekering per 1 januari is dus wettelijk bepaald.

U kunt echter altijd opzeggen. Dat kan bijvoorbeeld al in april omdat u het niet eens bent met een besluit of actie van uw zorgverzekeraar. U kunt zich op dat moment ook al aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Alleen weet u op dat moment nog niet de premie voor het komende jaar. Beide zorgverzekeraars zullen uw opzegging en aanmelding accepteren. De beëindiging van de huidige zorgverzekering en de start van de nieuwe – het echte overstappen – vinden echter pas op 1 januari van het komende jaar plaats.