Hoe bepaalt een zorgverzekeraar de premie voor de basisverzekering?

De overheid stelt ieder jaar vast wat de verwachte zorgkosten voor de basisverzekering voor het volgende jaar zal zijn. Dit gebeurt op basis van de zorgkosten van de voorgaande jaren. Zorgverzekeraars moeten verplicht hiervoor de gegevens aanleveren. Op de derde dinsdag van september – Prinsjesdag – maakt de regering de begroting voor het volgende jaar bekend. Hierin zit ook de zogeheten “rekenpremie”. Dit is de totale zorgkosten gedeeld door het aantal Nederlanders van 18 jaar en ouder. De rekenpremie voor 2017 bedraagt € 1.326 per jaar. De verzekeraar voegt hier nog kosten aan toe voor zijn werkzaamheden (ongeveer 70 à 80 euro per jaar per verzekerde) en maakt inschattingen of de calculaties van de overheid correct zijn. De afgelopen jaren en ook nu subsidiëren verzekeraars in meer of mindere mate een deel van de premie vanuit hun vermogen. dat leidt op dit moment tot forse verschillen. Op dit moment zou een kosten dekkende premie van ongeveer 120 euro per maand moeten gelden.

Een duidelijk voorbeeld hoe de nominale premie – de premie die u uiteindelijk moet betalen – berekend wordt, wordt al jarenlang gegeven door DSW zorgverzkeraar. Zij zijn iedere keer weer de eerste verzekeraar die zijn premie bekend maakt. Voor de fijnproevers onder u is deze berekening <hier> te vinden.