Stemmen zorgverzekeraars hun premies onderling af en maken ze afspraken over het inzetten van vermogens om premies laag te houden?

Afspraken maken over de hoogte van de premies en/of het inzetten van eigen vermogen is ten strengste verboden. Het belang van consumenten staat voorop. De overheid heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opdracht gegeven om dit te bewaken. De ACM ziet erop toe dat bedrijven, dus zeker ook zorgverzekeraars, eerlijk met elkaar concurreren en beschermt het belang van de consument. Overtredingen hebben zeer forse financiële boetes tot gevolg en kunnen leiden tot het moeten stoppen van de verzekeringsactiviteiten. Het spreekt voor zich dat zorgverzekeraars zich hier niet aan willen branden. Als u een onderbouwd gevoel heeft dat er toch afstemming plaatsvindt tussen zorgverzekeraars, dan kunt u dat melden bij de ACM.

Hoe komt het dan toch dat de verzekeringspremies zo dicht bij elkaar liggen?

Dat heeft alles te maken met de afwachtende houding. Ieder jaar komt DSW zorgverzekeraar eind september al met de premie voor het volgende jaar naar buiten. Dan begint de fase van elkaar beloeren. De verzekeraars zijn verplicht om voor midden november hun premies bekend te maken. Men probeert zo lang als mogelijk te wachten totdat de concurrent zijn premie bekend maakt om vervolgens nog eventuele aanpassingen in de eigen premie aan te kunnen brengen.