Wat is zorgtoeslag en kom ik daar voor in aanmerking?

Zorgtoeslag is een bijdrage van de Nederlandse overheid in uw kosten voor uw zorgverzekering. U kunt daarvoor in aanmerking komen als uw inkomen als alleenstaande onder de 27.500 euro per jaar ligt. Voor twee verdieners ligt de grens op 35.000 euro.  De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Des te minder uw inkomen is, des te hoger de zorgtoeslag. De maximale zorgtoeslag bedraagt 88 euro per maand voor een alleenstaande en 170 euro voor twee verdieners. De Nederlandse overheid heeft op deze manier inkomensafhankelijke zorgpremie geïntroduceerd voor mensen die minder dan het gemiddelde verdienen.

Circa vijf miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben een zorgtoeslag of komen hiervoor in aanmerking. In totaal kent Nederland ongeveer 13,5 miljoen bewoners van 18 jaar en ouder. Het gemiddelde inkomen in Nederland ligt op twee derde van het modale inkomen. Dat is niet toevallig de grens waaronder je nog in aanmerking komt voor de zorgtoeslag.

De zorgtoeslag wordt betaald vanuit ontvangen belastinggeld. Ook vanuit dit oogpunt is er dus sprake van inkomensafhankelijke financiering. Immers, des te hoger het inkomen des te groter de belastingafdracht. Het totale bedrag dat per jaar aan zorgtoeslag wordt uitgekeerd ligt tussen de vijf en zes miljard euro.

Meer informatie over zorgtoeslag, de voorwaarden, de bedragen en het aanvragen is te vinden op de website van de belastingdienst.