Verzekeren

Meest recente vraag in deze lijst:

  • Er is nog geen recente vraag ontvangen.

 


Wat is verzekeren?

Er zijn onverwachte gebeurtenissen in het leven die je liever niet hebt en waar de financiële gevolgen hiervan niet zelf betaald kunnen worden. Je weet … <lees meer>


Wat is solidariteit?

Mensen kennen als persoon vele vormen van eigen belang. Op het moment dat een groep mensen op een onderwerp – bijvoorbeeld verzekeren – het eigen belang … <lees meer>


Hoe is de solidariteit in de basisverzekering geregeld?

Voor de basisverzekering is de solidariteit geregeld over de boeg van drie invalshoeken, te weten:        … <lees meer>


Hoe is de solidariteit voor de aanvullende verzekering geregeld? 

Je sluit een aanvullende verzekering op vrijwillige basis. De solidariteit beperkt zich tot het gezamenlijk met andere verzekerden willen betalen voor de individuele … <lees meer>


Ben ik eigenlijk verplicht om een zorgverzekering te sluiten?

Iedere Nederlander, die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De overheid stelt vast wat er in … <lees meer>


Wie bepaalt de dekking van de basisverzekering?

Iedere basisverzekering in Nederland kent dezelfde dekking van zorg. Daar zit geen onderscheid in. De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering zit. <lees meer>


Welke zorg valt buiten het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro?

Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg, vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, nacontrole … <lees meer>


Ik moet 385 euro verplicht eigen risico betalen, maar kan dat niet betalen. Wat nu?

Als je voor het eerst geconfronteerd wordt met het betalen van het verplicht eigen risico kun je je een hoedje schrikken. Vooral als dit in de honderden euro’s … <lees meer>


Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen wettelijk verplicht eigen risico hoef te betalen?

De woorden “wettelijk” en “verplicht” geven het al aan. Als je zorg gebruikt waarop het wettelijk verplicht eigen risico van toepassing is, dan is er geen ontkomen … <lees meer>


Hoe zit het met sterfzorg (palliatieve terminale zorg) in de zorgverzekering?

Rondom sterfzorg – ook vaak palliatieve terminale zorg (PTZ) genoemd – heerst helaas enige onduidelijkheid. Dit komt mede door de gewijzigde regels in 2015.  …<lees meer>


Hoe kunnen sommige optiekketens een gratis tweede bril weggeven?

Het is natuurlijk mooi als je vanuit de aanvullende verzekering een bril vergoed krijgt. Bij meerdere optiekwinkels krijg dan zelfs nog een tweede bril op sterkte … <lees meer>


Hoe zit dat nu eigenlijk met de vergoeding voor fysiotherapie?

Rondom de vergoeding van fysiotherapie heerst veel onduidelijkheid en verwarring. We proberen deze lastige materie hieronder leesbaar weer te geven. …<lees meer>


Waarom is onbeperkte fysiotherapie nauwelijks meer te verzekeren zonder medische selectie?

Elk jaar zijn er minder aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie onbeperkt vergoed wordt. De aanvullende verzekeringen – die het nog wel vergoeden – doen …<lees meer>


De vrije artsenkeuze zou op de tocht staan. Hoe zit dat eigenlijk?

De afgelopen jaren heeft de zogeheten “vrije artsen keuze” een aantal keren in de schijnwerper gestaan. Het gaat dan om artikel 13. uit de …<meer lezen>


Waar kan ik de prijzen/tarieven van mijn tandarts vinden?

Helaas zult u niet vaak de prijslijst van uw tandarts in de wachtkamer of op zijn/haar website aantreffen. Voor de handelingen die uw tandarts verricht gelden … <meer lezen>


[Bijgewerkt: 10-12-2017]