Ben ik eigenlijk verplicht om een zorgverzekering te sluiten?

Iedere Nederlander, die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De overheid stelt vast wat er in de dekking van het basispakket zit. Ook ieder buitenlander die in Nederland woont of werkt is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Hij of zij doet immers een beroep op de Nederlandse gezondheidszorg als hem of haar iets overkomt.

Er bestaat een kleine mogelijkheid om geen zorgverzekering te hoeven sluiten. Daarvoor moet u erkend worden als gemoedsbezwaarde. Dat kan vanuit geloofs- of levensovertuiging zijn. Let op: u moet dan een bijdragevervangende belasting gaan betalen. De kosten hiervan zijn minimaal gelijk aan de kosten van een basisverzekering. zorgaspect.nl rekent het niet tot haar taak om een duidelijke uitleg te geven over het aspect gemoedsbezwaarde. <hier> vindt u de officiële informatie van de overheid.