Hoe is de solidariteit voor de aanvullende verzekering geregeld?

Je sluit een aanvullende verzekering op vrijwillige basis. De solidariteit beperkt zich tot het gezamenlijk met andere verzekerden willen betalen voor de individuele financiële risico’s. Met zijn allen wordt jaarlijks zoveel premie ingelegd dat de volgende posten betaald kunnen worden:

  • Declaraties van zorgkosten door de verzekerden.
  • De werkzaamheden van de verzekeraar.
  • De eventuele winst, die de verzekeraar op dit product maakt.

Vanaf 2006 zijn twee ontwikkelingen goed zichtbaar:

  1. Nederlanders rekenen meer en meer uit of de verzekeringsuitkering wel hoger is dan de betaalde premie. Het calculerende gedrag.
  2. Nederlanders met hogere inkomens en/of goede gezondheid stoppen met deze verzekering omdat zij de betreffende kosten vaak beter zelf kunnen betalen.

Hierdoor dalen de premie-inkomsten en stijgen de uitgaven voor de verzekeraar. Ook de winst op dit product neemt daardoor af. Het gevolg hiervan:

  • De premie stijgt alle vele jaren achtereen in procenten meer dan de basisverzekering.
  • De dekking wordt verminderd.
  • Het principe van “de onwetenden betalen voor de calculerenden” krijgt steeds meer vorm.

Voorlopig blijven verzekeraars dit product nog wel aanbieden. Ze doen erg weinig om de solidariteit beter te regelen. Het kan zeker geen kwaad om voor jezelf de verwachte zorgkosten te vergelijken met de te betalen premie. Zo kun je voor jezelf vaststellen wat goedkoper is; wel of geen aanvullende verzekering.

[Bijgewerkt: 26-12-2016]