Hoe is de solidariteit geregeld in de basisverzekering?

Voor de basisverzekering is de solidariteit wettelijk geregeld over de boeg van drie invalshoeken, te weten:

  1. Jong voor oud
  2. Gezond voor ziek
  3. Rijk voor arm

Jong voor oud betekent dat jongere mensen in verhouding tot hun gemiddelde zorgkosten meer premie betalen dan oudere mensen. De nominale premie (het bedrag dat iedereen per maand aan de verzekeraar betaalt) is gelijk terwijl de zorgkosten van oudere mensen gemiddeld hoger is dan die van jongere mensen.

Gezond voor ziek houdt in dat mensen met een goede gezondheid meer bijdragen dan mensen met een slechtere gezondheid. In dat kader is het verplichte en vrijwillige eigen risico een a-solidair beginsel. Dat gaan we nog uitleggen.

Rijk voor arm geeft aan dat rijkere mensen met een hoger inkomen een grotere financiële bijdrage doen dan mensen met een lagere inkomen. Dit is op twee manieren te zien. Als eerste hebben mensen met een inkomen tot € 27.000 per jaar recht op een inkomensafhankelijke zorgtoeslag. Daarnaast moeten werkgevers en uitkeringsinstanties op basis van betaalde salarissen en uitkeringen een percentage over dit bedrag aan de overheid betalen. Voor iemand met een hoger inkomen wordt dus meer in een centrale pot gestopt dan voor iemand met een lager inkomen.