Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen wettelijk verplicht eigen risico hoef te betalen?

De woorden “wettelijk” en “verplicht” geven het al aan. Als je zorg gebruikt waarop het wettelijk verplicht eigen risico van toepassing is, dan is er geen ontkomen aan. Je zult moeten betalen. Toch bestaat er voor een groep Nederlanders de mogelijkheid om hieraan te ontsnappen. Als je (gezins)inkomen lager is dan 130% van het wettelijk minimum inkomen, dan bieden veel gemeentes een zogeheten gemeentepolis aan. Dit is een gewone basisverzekering waarover de gemeente speciale afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar. Een collectieve verzekering dus. De premie ligt vaak laag, de premies voor de aanvullende verzekeringen zijn beperkt en vaak betaald de gemeente zelf aan de verzekeraar het eventueel verplicht eigen risico. Vraag bij uw gemeente na of zij ook een zogeheten gemeente polis voor minima kennen. Het is de financieel zeker de moeite waard om naar deze polis over te stappen als u voldoet aan de gestelde eisen. Daarbij komt dat het gewoon een goede zorgverzekering is.