Hoe zit dat nu eigenlijk met de vergoeding voor fysiotherapie?

Rondom de vergoeding van fysiotherapie heerst veel onduidelijkheid en verwarring. We proberen deze lastige materie hieronder leesbaar weer te geven.

Kinderen tot 18 jaar

  • De basisverzekering vergoedt de 1e negen behandelingen. Indien nodig kan nogmaals negen behandelingen vergoed worden.
  • De regeling geldt per klacht. Dus als er andere klachten in een jaar voorkomen dan gaat de teller per klacht weer naar nul.
  • Bij een chronische aandoening, die op de lijst van de overheid voorkomt, wordt altijd alle behandelingen vergoed door de basisverzekering.
  • Hebt u een aanvullende verzekering, dan kan daarin nog vergoeding zijn opgenomen van de behandelingen die buiten de dekking van de basisverzekering vallen.

Volwassenen vanaf 18 jaar

  • Voor bewezen chronische indicaties heeft men recht op vergoeding van alle benodigde fysiotherapie vanaf de 21e  behandeling. Het verplichte eigen risico is echter ook van toepassing op de vergoedde behandelingen.  Deze indicatie moet voorkomen op de lijst van de overheid. Let op: Het is dus niet zo, dat wat u of uw zorgverlener een chronische aandoening vindt –  bijvoorbeeld reuma – ook door de overheid als chronisch wordt geaccepteerd.
  • Voor alle andere aandoeningen kunt u geen beroep op de basisverzekering doen!
  • Als u een aanvullende verzekering heeft, dan kan daar een vergoeding in opgenomen zijn voor fysiotherapie. Deze vergoeding geldt ook voor de behandelingen welke niet door de basisverzekering vergoed worden.

Let op!

Twee waarschuwingen:

  1. Zeer vaak kent de aanvullende verzekering een beperking voor een maximum aantal behandelingen per jaar. Per aanvullende verzekering kan dit maximum sterk verschillen. Kijk daar goed naar als u een aanvullende verzekering gaat sluiten.
  2. 100% vergoeding van behandelingen, die gedekt zijn door de basis- en/of aanvullende verzekering, gelden alleen als u naar een gecontracteerde fysiotherapeut gaat. Controleer dit op de website van de verzekeraar of vraag het telefonisch bij hen na. Is de fysiotherapeut niet gecontracteerd, dan ontvangt u meestal een vergoeding die lager is dan de werkelijke kosten.

 

[bijgewerkt: 09-12-2016]