Hoe zit het met de sterfzorg in de zorgverzekering?

Rondom sterfzorg – ook vaak palliatieve terminale zorg (PTZ) genoemd – heerst helaas enige onduidelijkheid. Dit komt mede door de gewijzigde regels in 2015.

Sterfzorg thuis

Als u thuis de laatste levensdagen wilt doorbrengen, dan hebt u recht op zorg. Deze sterfzorg behoort tot de basisverzekering en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar. Op deze zorg is het verplicht eigen risico niet van toepassing. De wijkverpleging bepaalt samen met u welke zorg u nodig heeft. U moet natuurlijk wel met uw huisarts overlegd hebben dat u geen behandeling meer wenst te ondergaan maar gebruik wenst te maken van de sterfzorg.

Sterfzorg in een hospice of verpleeghuis

In overleg met uw huisarts of specialist kunt u ook bepalen dat u de sterfzorg voor uw laatste levensdagen in een hospice of verpleeghuis wenst te ondergaan. Deze sterfzorg krijgt u alleen als uw arts aangeeft dat uw levensverwachting minder dan drie maanden is. Deze zorg wordt vergoed door de basisverzekering ook al zou dat langer dan drie maanden duren. Het hospice of verpleeghuis kan u echter wel vragen om een eigen bijdrage in de verblijfskosten (de “hotelkosten”). Het kan zijn dat deze kosten door uw aanvullende zorgverzekering deels of geheel vergoed worden. U kunt dat vinden in de betreffende polisvoorwaarden.

Keuze van zorgverlener voor de sterfzorg

Uw basisverzekering kan in sommige situaties helaas bepalen wie de sterfzorg thuis mag leveren of naar welk hospice of verpleeghuis u moet voor de sterfzorg. Als u een budget- of een (selectieve) naturapolis kan het immers zijn dat u niet vrij bent in de keuze. Ook kan het zijn dat de zorgverlener van uw keuze wel een contract met uw zorgverzekeraar heeft maar al teveel zorg geleverd heeft en u dus moet weigeren. Schroom in dat geval niet om uw zorgverzekeraar te bellen en te wijzen op zijn wettelijke zorgplicht. De verzekeraar zal dan aangeven welke zorgverlener u de sterfzorg zal gaan leveren.

Sterfzorg als u al in een verpleeghuis verzorgd wordt

Het kan zijn dat u al opgenomen bent in een verpleeghuis met een indicatiestelling vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanzelfsprekend hebt u ook dan recht op sterfzorg. Deze wordt echter niet door uw basisverzekering betaald maar valt onder de Wlz zelf. In dit geval betaalt u echter nimmer voor de verblijfskosten. U mag er uiteraard ook voor kiezen om uw laatste levensdagen thuis door te brengen. In dat geval is de zorg en vergoeding hetzelfde als onder “Sterfzorg thuis” aangegeven is.

Meer informatie

Meer informatie over sterfzorg kunt u vinden door op onderstaande links te klikken:

https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/palliatief-terminale-zorg/

https://www.kiesbeter.nl/artikelen/zorgthemas/palliatieve-zorg/index

http://www.zorgverzekering.org/algemene-informatie/langdurige-zorg/palliatieve-zorg/

[Bijgewerkt: 28-12-2016]