Waarom is onbeperkte fysiotherapie nauwelijks meer te verzekeren zonder medische selectie?

Elk jaar zijn er minder aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie onbeperkt vergoed wordt. De aanvullende verzekeringen – die het nog wel vergoeden – doen meer en meer aan medische selectie. Deze twee ontwikkelingen worden ingegeven door de volgende aanleidingen:

  • De aanvullende verzekering, die onbeperkt fysiotherapie vergoedt, kost een forse premie per maand. Daar is vanwege de kosten weinig belangstelling voor van gezonde mensen.
  • Belangstelling is er wel van hen die veel zorg nodig hebben en dus veel willen declareren. Liefst willen ze meer vergoed krijgen dan dat ze aan premie betalen. Daardoor zoeken ze naar die verzekering die daaraan voldoet. Dit wordt “calculerend gedrag” genoemd.
  • Ieder jaar kan men instappen in een aanvullende verzekering. Als men gezond is, laat men de aanvullende verzekering veelal links liggen. Zodra men last van aandoeningen krijgt gaat men zich zo spoedig mogelijk verzekeren.
  • Op basis van voornoemde aanleidingen kenmerkt de verzekerden populatie voor deze uitgebreide aanvullende verzekering zich door een zeer hoog declaratiegedrag.
  • Verzekeraars proberen via medische selectie te voorkomen dat de verzekerdenpopulatie verder gaat toenemen met verzekerden waarvan op voorhand vaststaat dat ze hoge kosten gaan maken.

Er is geen sprake van verzekeren voor een mogelijk risico (een onzekere gebeurtenis), maar van premie betalen voor een zekere uitkering. Bijzonder is dat verzekeraars dit “calculerende gedrag” zelf aangemoedigd door de medische selectie op de aanvullende verzekeringen op 1 januari 2006 te laten vervallen. Tot die datum was medische selectie normaal. Verzekeraars hebben dat gedaan in de concurrentiestrijd om de verzekerden, die op die datum losbarstte met de start van het nieuwe zorgstelsel. Verwachting is dat medische selectie in de nabije toekomst weer steeds meer toegepast gaat worden voor de aanvullende verzekeringen. Bij de uitgebreide aanvullende verzekeringen is dit al zichtbaar.

 

[bijgewerkt: 09-12-2016]