Welke zorg valt buiten het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro?

Huisartsenzorg (ook de huisartsenpost), verloskundige zorg, kraamzorg, vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg, nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie), ketenzorg (dat  is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken zoals bijvoorbeeld bij diabetes-2, COPD en CVR behandelingen) en wijkverpleging vallen niet onder het eigen risico en hoef je dus niet te betalen. Maar let op: de eerstelijns diagnostiek – aangevraagd door de huisarts – hoort wél toch het verplichte eigen risico. Dat geldt ook voor diabet-2, COP en CVR behandelingen die verricht zijn buiten de ketenzorg!

Alle zorg die kinderen jonger dan achttien jaar krijgen – dus ook de tandartskosten – valt buiten het verplichte eigen risico van de ouders en/of verzorgenden.

 

[bijgewerkt: 06-12-2016]