Wie bepaalt de dekking van de basisverzekering?

Iedere basisverzekering in Nederland kent dezelfde dekking van zorg. Daar zit geen onderscheid in. De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering zit. De basisverzekering dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. De Tweede Kamer besluit ieder jaar of deze dekking gehandhaafd blijft of dat er wijzigingen in aangebracht moeten worden. Hiervoor krijgen zij voorstellen van het Zorginstituut Nederland.

De zorgverzekeraars zijn verplicht om deze dekking van zorg over te nemen in hun aangeboden zorgverzekeringsproducten. Zij mogen wel bepalen waar deze zorg afgenomen moet worden. Bij de naturapolis stellen zij meer voorwaarden dan bij de restitutiepolis. Zorgverzekeraars mogen ten laste van de basisverzekering geen zorg vergoeden die buiten de wettelijk vastgestelde dekking valt. Doen zij dat toch, dan krijgen zij daar een boete voor.

Een officiële opsomming van de zorg, die onder de basisverzekering valt, treft u <hier> aan.