Naturapolis

Zoals bij ieder polistype hebt u ook hier recht op alle zorg uit het wettelijk bepaalde basispakket. Deze zorg moet u halen bij zorgaanbieders (artsen, ziekenhuizen, hulpverleners) waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. U ontvangt nimmer een rekening van de gecontracteerde zorgaanbieder. Deze wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd en daar afgehandeld.

Tot nu toe zijn de meeste ziekenhuizen en nagenoeg alle huisartsen en apothekers door alle zorgverzekeraars gecontracteerd. Dat geldt echter in mindere mate voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het is verstandig om toch vooraf even te controleren of de arts, zorgverlener en/of het ziekenhuis een contract met uw zorgverzekeraar heeft. U kunt gewoon uw zorgverzekeraar bellen met deze vraag. Zo voorkomt u dat u voor verrassingen en extra kosten komt te staan.

Jaarlijks neemt het aantal gecontracteerde ziekenhuizen en andere zorgaanbieders af waardoor de kans toeneemt dat u te maken krijgt met niet/gecontracteerde zorg.

Bij niet gecontracteerde zorg wordt veelal 60% of iets meer vergoed. Maar dat is niet altijd zo. Soms weigert een verzekeraar een vergoeding te betalen.

(Levensbedreigende) spoedopnames worden altijd vergoed.

Voordelen:

 • Volledige dekking
 • Volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Nagenoeg alle belangrijke zorgaanbieders (incl. ziekenhuizen) zijn gecontracteerd
 • U hoeft rekeningen niet eerst zelf te betalen
 • Veel gebruikte vorm van zorgverzekering
 • Goedkoper dan restitutiepolis

Nadelen:

 • Geen volledig vrije keuze van zorgaanbieder
 • Aantal gecontracteerde zorgaanbieders neemt af
 • Kans op extra kosten
 • Duurder dan budgetpolis

Geschiktheid:

 • Geschikt voor iedereen
 • Geen volledige vrije artsenkeuze. Altijd vooraf even controleren
 • Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft deze polis
[Bijgewerkt: 10-12-2016]