Klopt het dat de zorgverzekeraar in mijn medisch dossier kan kijken als mijn zorgverlener verdacht wordt van fraude?

Inderdaad mag een zorgverzekeraar in zeer uitzonderlijke gevallen uw medisch dossier inzien als een fraude onderzoek bij uw zorgverlener daar aanleiding toe geeft. Dat geldt trouwens niet alleen bij vermoeden van fraude, maar ook als de verzekeraar (steekproefsgewijs) wil controleren op de zorgverlener op een juiste manier de verleende zorg in rekening brengt.

De uitzonderlijke gevallen waarin een zorgverzekeraar uw medisch dossier mag inzien zijn zeer strak en wettelijk geregeld. Het mag alleen in het uiterste geval en mag alleen maar om te controleren of de geleverde zorg correct is gedeclareerd door de zorgverlener. Dus nooit om andere redenen. Daar wordt door diverse overheidsinstanties -waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens – nauwgezet op toegezien. De zorgverzekeraar mag trouwens alleen maar die informatie uit uw dossier opvragen resp. inzien, die nodig is om vast te stellen of de gedeclareerde behandeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden door uw zorgverlener. Ze mogen dus niet grasduinen in uw totale dossier of uw gegevens delen met anderen. In de praktijk wordt de verzekerde vooraf geïnformeerd dat de zorgverzekeraar het medisch dossier gaat inzien.

Meer informatie is te vinden op de website van de overheidsinstantie Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet er op toe dat zorgverzekeraars juist en zorgvuldig handelen.

[bijgewerkt: 27-12-2016]