Kunnen winsten van zorgverzekeraars verdwijnen naar aandeelhouders en dus niet aan zorg besteed worden?

Zorgverzekeraars – met uitzondering van ASR – zijn geen op winst gerichte instellingen. Dat heeft vooral met hun verleden van doen. Veel van de zorgverzekeraars vinden hun oorsprong in ziekenfondsen. In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben wel enkele commerciële verzekeraars zoals Aegon, Nationale Nederlanden en Delta Lloyd geprobeerd om voet aan de grond te krijgen in deze tak van verzekeringen. Met uitzondering van ASR is iedereen daarmee gestopt omdat de financiële risico’s hoog en de winsten klein waren.

Met uitzondering van ASR – voor een belangrijk deel nog eigendom van de Nederlandse Staat – hebben de zorgverzekeraars allemaal een juridische vorm van coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. Soms is er om juridische reden een NV boven geplaatst zoals bij Achmea (Zilveren Kruis). Achmea kent een beperkt aantal aandeelhouder. Dat grootste is de vereniging Achmea (65%)  die door een ledenraad bestuurd wordt. De Rabobank is nog een belangrijk aandeelhouder (zo’n 29% van de aandelen)  Deze Rabobank is ook coöperatief zonder winstuitkering en draagt waarschijnlijk stapsgewijs het merendeel van de aandelen over aan de vereniging Achmea.

Verzekerden kunnen via de wettelijk verplichte verzekerdenraad enige druk uitoefenen op de besteding van de winsten dan wel het vermogen van een zorgverzekeraar. Daarnaast kunt u altijd overstappen naar een verzekeraar waar u vertrouwen in heeft dat de eventuele winst goed ingezet wordt.

[Bijgewerkt: 15-12-2016]