Wat doen zorgverzekeraars met hun winsten?

Met uitzondering van ASR (o.a. Ditzo) kunnen zorgverzekeraars hun winsten niet uitkeren aan aandeelhouders. Het resultaat blijft dus behouden voor de gezondheidszorg. “Maar wat doen verzekeraars dan met dit geld”, vraagt menig Nederlander zich terecht af. Er zijn vier grote bestedingsdoelen.

Allereerst gebruiken de verzekeraars de winst om hun eigen vermogen op het gewenste solvabiliteitsniveau te krijgen en houden. Jaarlijks stijgen de uitgaven voor de zorg door inflatie (bijv. stijgingen salarissen van zorgverleners), door nieuwe technieken en medicijnen maar ook omdat er steeds meer ouderen komen. De babyboom generatie is inmiddels de 6o jaar ruim gepasseerd waardoor de zorgvraag in totaliteit stijgt.

Daarnaast worden diverse vernieuwingstrajecten gefinancierd in de eerste en tweedelijnszorg. De ene verzekeraar doet dat meer dan de andere. Over het nut en het effect van deze trajecten wordt verschillend gedacht, maar dat valt buiten de voorlichting van deze website.

Een verzekeraar kan het behaalde resultaat (deels) teruggeven aan de verzekerde. Dat kan door een eenmalige terugbetaling zoals bijvoorbeeld Univé en DSW dit enkele keren hebben gedaan. Ook kunnen verzekeraars tijdelijk een verlaging van de premie toepassen voor het volgende jaar hetgeen de afgelopen jaren door veel verzekeraars is toegepast.

Als laatste kan de winst gebruikt worden om de dienstverlening van de verzekeraar aan de verzekerden en de zorgaanbieders te verbeteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ondersteunende app’s maar ook aan het bijna volledige declaratie-/betalingsverkeer tussen zorgverleners en verzekeraars.

[Bijgewerkt: 09-12-2016]